Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. I-III

Oslo 1965. 4to. Illustrert. 878 spalter + 928 + 1130 spalter. Originale heilskinnband. Eit solid og sterkt sett. 1965.
#Religion