Skedsmo. Bygdens historie I. Redigert av Halvor Haavelmo. Utgitt av Skedsmo herredsstyre ved en komité

Oslo 1929. Leks 8vo. 630 s + 2 s. Originalt sjirtingb. Signatur og årstal skrive med penn på forsatsbl. 1929.
#Bygdebok