Norges skyttere i ord og bilder-Østre del. Under redaksjon av Willy Røgeberg

Oslo 1953. 4to. 975 s. Orig. skinn halvbind. Bokeigarmerke. 1953.
#Sport