Forhandlingerne paa Den norske handelsstands fællesforenings 7de ordinære generalmøde i Nordland, (Bodø den 2den, Harstad den 4de og Tromsø den 5te og 7de august

Kristiania, Johannes bjørnstads Bogtrykkeri 1902. 4to. 192 + XII ulike «forslag fremsatte til behandling…». Privat skinnryggbd. Litt falma rygg. 1902.
#Norsk