Løland, Rasmus  Blodstyng og andre sogor (94 s) + Nervesliten. Forteljing (64 s) + Hans og Margreta. Ei soga. Andre utgaava (46 s.) + Kvar vart det av jola? Andre utgaava (54 s.) + Ungar. Sogor for born. Andre utgaava (78 s.) + Paa sjølvstyr. Ei soga. Andre utgaava (76 s)
Forfattar:  Løland, Rasmus

Oslo, Bertrand Jensen 1895-1900 (Bortsett frå Paa sjølvstyr. Der står berre Oslo.) 8vo. Privatb. Litt slitasje på bandet. Namnetrekk. Elles fin. 1895.
#Norske