Norske portretter. Videnskapsmenn. Med innledning av Francis Bull

Oslo 1965. 4to. 399 s. Med register. Gjennomillustrert. Origbd. 1965.
#Kunst