Det nye testamentet og Salmane

Oslo 1966. Stor 8vo. 98 s. 1966.
#Religion