Magne. Barneblad For Avholdsarbeidet Blant Barn I Norge  Redaktør: Per Asluag Halvorsen. 58. årgang 1949
Forfattar:  Magne. Barneblad For Avholdsarbeidet Blant Barn I Norge

4to. 164 s. 1949.
#Periodika