Norsk traverstambok for varmblodshester. Bind V. Utgitt av Det norske travselskap

Oslo 1988. Stor 8vo. 693 s. Origbd. 1988.
#Dyr