Norsk traverstambok for varmblodshester. Bind VI. Utgitt av Det norske travselskap

Oslo 1991. Stor 8vo. 612 s. Origbd. 1991.
#Dyr