Norsk idrett siden frigjøringen. En revy i tekst og bilder av de viktigste idrettsbegivenheter, med omtale av idrettsutøvere som særlig har utmerket seg, uttalelser om aktuelle idrettsspørsmål, reportasje fra de olympiske leker i St. Moritz og London, resultat- og rekordlister. Under redaksjon av Finn Amundsen. Bilderedaksjon ved Eigil Dahl

Trondheim 1949. Liten 4to. 447 s. Illustrert. Original granitolryggbind. 1949.
#Sport