Sportsboken 94-95. Redaktør: Arvid Eriksen. Billedredaktør: Jan Greve

Oslo 1994. Liten 4to. 305 s. Gj.illustr. Orig.bd. Gjesteskribentar: Johann Olav Koss, Espen Bredesen og Geir Moen 1994.
#Sport