Gamle Logen 150 år. Et hus i Europa. Bilder av en fantastisk historie. Elleve essays. Red. Dag Andersen

Oslo 1994. 4to. 159 s. Gjennomill. Originalbind med vareomslag. 1994.
#Lokalhistorie