Skrubbeltrang, Fridlev  Det indvundne Danmark
Forfattar:  Skrubbeltrang, Fridlev

Udgivet af Det danske Hedeselskab, Kbh. 1966. 4to. 498 s + (1) utbrettskart frå Jylland. Vedlegg: svartkvittfoto (3). Orig. omsl. Uspr. 1966.
#Landbruk