Eg rodde på spreng, ifrå Hidle te Heng. Songar, småstubbar, rim og regler frå Strand. Red. Ruth Anne Moen. Illustratør: Bjarne Fowels-Landmark

Stavanger, Wigestrand 2006. Strand mållag i samarbeid med Ryfylkemuseet. Stor 8vo. 84 s. Med notar. Originalbind med vareomslag Forlagsstempel. 2006.
#Folkeminne