Jarlsberg, F. Wedel  1905. Kongevalget
Forfattar:  Jarlsberg, F. Wedel

Oslo 1946. Seinare tusen. 319 s. Originalbind med vareomslag Ein bit borte frå vareomslaget (baksida). Elles fin. Interessant om spelet om sjølvstendet og kongedømme/republikk! 1946.
#Norsk