Huus, N.P.E  Malkekøernes behandling sommer og vinter
Forfattar:  Huus, N.P.E

Udarbeidet efter opfordring af det kgl dansek landhusholdnignsselskab, Kbh. 1877. Andet uforandrede oplag. 8vo. 174 s. Priv.bd. Ufrisk og pletta på bandet og nokre sider. 1877.
#Jordbruk