Driftsgranskinger i jordbruket. Regnskapsresultater 1948-49. 2. del

Halden 1950. 8vo. 121 s. Orig. omsl. Omsl. falma. 1950.
#Jordbruk