Driftsgranskinger i jordbruket. Regnskapsresultater 1950-51. 2. del

Halden 1952. 8vo. 180 s. Orig. omsl. Omsl. falma. 1952.
#Jordbruk