Norske huldreeventyr og folkesagn. Fortalt av P. Chr. Asbjørnsen 1-2

Oslo 1949. Stor 8vo. 263 + 374 s. Illustr. Orig. skinn halvb m/gulldekorerte ryggar. 1949.
#Folkeminne