Lokalhistorie under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie. Red. av Rolf Fladby og Harald Winge

Oslo 1977. 8vo. 154 s. Hefta, originalt omslag. Forsterka rygg. 1977.
#Folkeminne