Norsk storfekjøtt. 63 gode storfeoppskrifter fra Det norske kokkelandslaget. Idé og opplegg: Bengt Wilson i samarbeid med Opplysningskontoret for kjøtt

Oslo, u.å. Tverr 8vo. 160 s. Ill. Orig.bd.
#Kokebøker