Syn og Segn 1920. Seks og tjugande aargangen. Skriftstyrar: Olav Midttun

Oslo 1920. 8vo. 412 s + 67 s. register til årgang I-XXV (1894/95-1919). Utarbeidt av underbibliotekar Wollert Keilhau. Priv.bd. 1920.
#Periodika