Naturen i Ski og det sentrale Follo. Del I: Planter og dyr. Red. Thorbjørn Faarlund

Ski 1991. Stor 8vo. 288 s. Rikt ill. Originalbind med vareomslag. 1991.
#Lokalhistorie