1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal. Utgitt av Reimund Kvideland i samarbeid m/Helge Johnsen

Bergen 1976. 8vo. 152 s. NFL 118. Orig. omsl. 1976.
#Folkeminne