High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. Red. Petter Dyndahl og Lars Anders Kulbrandstad

Vallset, Oplandske bokforlag 2005. Stor 8vo. 261 s. Orig. omsl. 2005.
#Kultursoge