Nord-Norge og oljen. Forventninger til næringens innpass i landsdelen. Redigert av Georg Kamfjord. Rapport nr. 1 fra Oljedatabase Nord-Norge

Tromsø/Oslo, Nordnorsk forfatterlag/Tiden. 8vo. 182 s. Orig. omslag. Forlagsstempel.
#Politikk