Gamla svenska städer. Häfte 2

Stockholm 1909. Stor 4to. 59 s. Rikt illustrert. Originalt omslag. OMslaget er noko ufriskt, mellom anna ppå ryggen. 1909.
#Arkitektur