Drammensviser. Redigert av Randi Helgerud. Utgitt av Drammen Sparebank i nært samarbeid med Drammen kommune i anledning av Drammen bys 175årsjubileum 1986

Drammen 1986. Tverr 8vo. 90 s. Med notar. Originalt omslag. 1986.
#Musikk