Lecca, Nicola  Hotell Borg. Oversatt av Astrid Nordang
Forfattar:  Lecca, Nicola

Oslo 2009. 8vo. 208 s. Originalbind med vareoslag. Forlagsstempel på botnsnittet (stjerne). 2009.
#Omsett