Osland, Erna  Den uendelege reisa. Vignettar av Mikkel Grüner
Forfattar:  Osland, Erna

Samlaget, Oslo 2009. 8vo. 292 s. Originalbind. Forlagsstempel på botnsnittet (stjerne). Dette er den andre barneboka om reiser frå Osland. Den første heiter «Den farlege reisa» 2009.
#Barne