Popol Vuh. Oversatt av Christian Rugstad. Innledende essay av John Ødemark

DnB, Oslo 2003 (Verdens hellige skrifter). 8vo. LXX, 165 s. Origianblind med vareomslag. Namnelapp. 2003.
#Religion