Sportsfiskerens leksikon 1-2. Hovedredaktør: Kjell W. Jensen

Oslo 1968. Stor 8vo. 2634 spalter. Illustrert. Originalbind. 1968.
#Natur