Sportsboken 1967. Redaktør: Einar Munthe-Kaas. Billedredaktør: Jan Greve

Norsk kunstforlag, Oslo 1967. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Originalbind. 1967.
#Sport