Sportsboken 1970. Redaktør: Einar Munthe-Kaas. Billedredaktør: Jan Greve

Norsk kunstforlag, Oslo 1970. Stor 8vo. 288 s. Illustrert. Originalbind. 1970.
#Sport