Årets største begivenheter i bilder 1952. Redaktør: Leif Husebye

Oslo 1952. 4to. 280 s. Illustrert. Originalbind. Litt skeiv. 1952.
#Periodika