Torg. Møtested for folk flest. Nummer 3-4 1979, 1-1980, 2-1980

Tre nummer. Blir selde samla. Tekster av mellom anna Jon Cato Landsverk og Henning Sommero, Per Jan Ingebrigtsen.
#Periodika