Statens teknologiske institutt. Beretning om virksomheten i 1949-1950. Det 33te driftsår, 1952-1953, 1953-1954

Oslo 1950-1954. 8vo. 30, 34, 35 s. I tre originalhefte. Omslaga er litt falma, elles fine. 1950.
#Teknikk