Det gror i en rallars spor. Vinstra Kraftselskap jubilerer. 50 år

Vinstra 1996. 4to. 109 s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. 1996.
#Bedriftssoge