Oslo bys historie 1-5. Ved Arnved Nedkvitne, Per G. Norseng, Edgeir Benum, Knut Kjeldstadli, Jen Eivind Myhre, Knut Sprauten

Oslo 2000. 2. opplaget. Stor 8vo. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. Nokre slitasjespor langs kantane av omslaget, elles fin. 2000.
#Lokalhistorie