The Grove Family 1983

(Minnesota) 1981. 4to. 163 s. Rikt illustrert. Originalbind. Utvandrarar frå Hafslo i Sogn 1981.
#Lokalhistorie