Norsk folkedikting IV - Rim, gåter, ordtøke. Med innleiingar og merknader av Knut Liestøl

Samlaget, Oslo 1962. Stor 8vo. 244 s. Originalbind med vareomslag. Andre utgåva ved Olav Bø og Svale Solheim 1962.
#Folkeminne