Norge og det nye verdenskartet. Innledning ved utenriksminister Espen Barth Eide. Debattbok fra Utenriksdepartementets Refleksprosjekt. Red. Odd Mølster og Åsmund Weltzien

Oslo 2013. 8vo. 160 s. Hefta, originalt omslag. 2013.
#Filosofi