Hvarför och huru? Nyckel till naturvetenskaperna. Efter Brewers, Moignos och Henri de Parvilles original. Öfversättnig och bearbetning af D.r Thore Kahlmeter. Med 289 illustrationer
Hvarför och huru? Nyckel till naturvetenskaperna. Efter Brewers, Moignos och Henri de Parvilles original. Öfversättnig och bearbetning af D.r Thore Kahlmeter. Med 289 illustrationer

Fahlcrantz & Co, Stockholm 1890. 4to. 559, XXIII s. Illustrert. Med eit fyldig register. Dekorert originalbind. Bleika rygg. 1890.
#Teknikk