Hvarför och huru? Nyckel till naturvetenskaperna. Efter Brewers, Moignos och Henri de Parvilles original. Öfversättnig och bearbetning af D.r Thore Kahlmeter. Med 289 illustrationer

Fahlcrantz & Co, Stockholm 1890. 4to. 559, XXIII s. Illustrert. Med eit fyldig register. Dekorert originalbind. Bleika rygg. 1890.
#Teknikk