Scheen, Rolf  Norges sjøkrig 1939 - 40. II. Bind. Utgitt med tillatelse av Sjøforsvarets overkommando
Forfattar:  Scheen, Rolf

John Griegs forlag, Bergen 1947. 8vo. 340 s. Den indre falsen er sterkt svekka. Mindre spor etter fukt på dei siste hundre sidene. 1947.
#Militariana