Svenska Turistföreningens årsskrift for år 1900. Med etthundrasextiåtta illustrationer och en kartskiss

Stockholm 1900. 8vo. 24, 424 s. Privatbind. Eigarstempel. 1900.
#Natur