Sør-Trøndelag fylkeskommune. Minneskrift i anledning av formannskapslovgivningens 10årsjubileum 1937. Ved Olaus Schmidt

Trondheim 1937. Stor 8vo. 183, 4 s. Hefta, originalt omslag. Nokre understrekingar med blyant, elles fin. Med namnetrekket åt Ingbe Krokann 1937.
#Lokalhistorie