Lov om folkeskolen i kjøpstædene (Av 16. juli 1936). Med forklaring av Kirke- og Undervisningsdepartementet (i rundskriv av 10. april 1937 og 1. november 1947.)

Oslo 1947. 8vo. 58 s. Hefta, originalt omslag. Vedlegg: Lov av 13. desember 1948 om endring i lov om folkeskolen i kjøpstedene av 16. juli 1936, det same av 30 juni 1955, Lov av 17. juli 1953 om barnevern, Brev fra Den norske kirkes biskoper til Stortingets Kirke- og undervisningskomité ang. Ot.prp. nr. 30 (1958): Lov om folkeskolen. Alle på fire sider 1947.
#Pedagogikk