Byen og menneskene. Tromsø-bileder 1915 - 1960. Redaktør: Roar Eilertsen

Tromsø bymuseum 1979. 4to. 176 s. Illustrert. Originalbind. 1979.
#Lokalhistorie