Sandnes fra trettiåra til i dag. Redaksjonskomité: Oddvar Lavold, Tor Jan Lidvigsen, Kjell Rostrup, Jakob Soma, Stein Sægrov og Alf Axelsen

Dreyer Bok, Stavanger 1979. 4to. 274 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Helsing og stempel frå Sandnes kommune ved ordføraren. 1979.
#Lokalhistorie